Türk Tüketicisinin Teknolojiye Bakışı ve İnternet Kullanım Alışkanlıkları

Türkiye araştırmaları ile tanınan Ipsos KMG; 2 yılda bir yaptığı “Türkiye’yi Anlama Klavuzu Araştırması” ile çok ilgi çekici sonuçları paylaşıyor. Bu araştırmada hane yapısı, kişilik,  kadın, çevre, siyaset, günlük yaşam gibi alışkanlıkların yanı sıra reklam, medya, teknoloji gibi birçok farklı yönden Türk insanının tutum, davranış ve özellikleri inceleniyor..

Araştırma Türkiye nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip seçilen kişiler üzerinde yapılıyor. Araştırma 14 yaş üstü 15.953 kişi ile görüşülerek yapılmış.

Biz bu araştırmada internet ile ilgili sonuçları inceleyeceğiz.

Türkiye’de internet kullanımı
İnternet kullanım oranı Türkiye genelinde %46 iken, bu oran Marmara bölgesinde %55’e yükseliyor iken Ege Bölgesi Türkiye geneli ile aynı oranı veriyor. Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi %37 oranı ile internet kullanım oranının en düşük olduğu bölgeler.

İnternet Kullanım Sıklığı 
Araştırmada ilgi çeken diğer bir sonuç ta İnternet kullanıcılarının %73 gibi çok önemli bir oranı Facebook‘u düzenli ziyaret ediyor. Bunu bilgi edinmek için internete girenler (%70) izliyor. Eğlenceli vakit geçirmek için interneti kullananların oranı ise %59.

Ayrıca kullanım alanları olarak ilk sırayı bir sosyal mecra olan facebook %73’lük oranla ilk sırada, bunu MSN tarzı sohbet araçları %37 ile 2. sırada izliyor. Gazete ve müzik siteleri ise listede yine 3. ve 4. sırada, önemli diğer nokta ise youtube’un izlenme oranları….

 Türk Halkının Teknolojiye Bakışı
Türkiye’de insanların %20’si teknolojik yenilikleri yakından takip ediyor ve hemen kullanmaya başlıyor. Erkeklerde teknolojik gelişmeleri takip etme oranı kadınların oldukça üzerinde.

Gençlerde teknolojik gelişmeleri yakından takip edip hemen kullanmaya başlayanların oranı %30’un üzerinde iken bu oran ilerleyen yaşlarda %12’ye kadar düşüyor.

Türkiye genelinde internet kullanım oranı %46 iken, bu oran Marmara bölgesinde %55’e yükseliyor. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz ise internet kullanım oranının en düşük olduğu bölgeler.

Öte yandan teknolojik gelişmelerin hayatı kolaylaştırdığı düşüncesi toplumda çok yaygın. Erkeklerin %73’ü, kadınların da %71’i bu görüşü taşıyor. Yaş ilerledikçe teknolojik gelişmelerin hayatı kolaylaştırdığına inananların oranı azalıyor, ama yine de 45 yaş üstündekilerin de çoğunluğu (%69) aynı görüşte.

Teknolojiye güvenmeyen ve kuşkuyla yaklaşanlar azınlıkta. Erkeklerin sadece %15’i, kadınların da sadece %12’si teknolojiye güvenmediğini ve kuşkuyla yaklaştığını söylüyor.

Türkiye’yi anlama klavuzu bir çok alanda ipuçları veriyor. Merak edenler www.turkiyeyianlamaklavuzu.com adresinden bu e-kitaba ulaşabilirler.

Etiket: , , ,