Sosyal Medya Pazarlamasının Tanıtım Gücü

Geleneksel pazarlama yöntemlerinden dijital pazarlama yöntemlerine doğru dönüşüm yaşanmaktadır.
Teknoloji ve internetin hızla gelişme göstermesi dünyanın küreselleşmesine neden olmuştur.

Böylece küreselleşen dünyada teknolojik gelişmelerin ve internet teknolojilerinin hem sosyal hayata hem de kuramsal hayata entegre olması kolaylaşmış ve pazarlama dünyasında büyük değişiklik yaşanmıştır. Yaşanan bu değişimler işletmelerin benimsediği pazarlama yöntemlerinde de değişikliğe gitmesini zorunlu kılmaktadır.

İletişim kavramının artık sanal iletişim kavramı ile birlikte anılır duruma gelmesi yeni internet teknolojilerinin dünyada çok önemli bir yere yerleştiğini kanıtlamaktadır. Gelişen internet teknolojileri kısa sürede pazarlama dünyasının ilgisini çekmiş ve pazarlama konusunda nasıl verimli olarak kullanılabileceği üzerinde çalışmalar yoğunlaşmıştır.

Firmaların devamlılıklarını sürdürmek, karlarını maksimize etmek ve müşteri ilişkilerini geliştirmek gibi temel amaçlarla yürüttükleri geleneksel pazarlama yöntemleri dönemin hızlı gelişmelerinden etkilenerek dijital platformlara uygun olacak şekilde evrilmiştir. Böylece web siteleri, mail pazarlaması, TV, mobil uygulamalar ve sosyal medya dijital pazarlama stratejilerinin yürütülebilmesi için bir pazarlama aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde pek çok işletme faaliyet gösterdiği sektöre ve hedef kitlesine uygun olarak söz konusu olan dijital pazarlama araçlarından yararlanmaktadır.
Sosyal medya pazarlaması günümüzde en fazla kullanılan internet platformlarından biri olduğu için firmaların müşterilerine/potansiyel müşterilerine ulaşmak konusunda oldukça avantaj sunmaktadır.

Sosyal medya pazarlamasının gücü

Dijital pazarlama yöntemlerinden birisi olan sosyal medya pazarlaması günümüzde işletmeler açısından en fazla kullanılan pazarlama yöntemidir. Sosyal medya pazarlaması için en fazla kullanılan platformlar Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube ve Pinterest kanallarıdır. Söz konusu bu kanallar aynı zamanda Türkiye’de en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer almaktadır.

Tüketici/potansiyel müşteriyle interaktif iletişim kurulmasını, daha fazla kişiye daha kolay şekilde ulaşılması sağlaması, ölçülebilir olması gibi özellikleri nedeniyle firmalar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Her sosyal medya kanalının kullanıcı profili farklılık göstermektedir. Bu nedenle firmalar bu platformlarda verecekleri mesajları, reklamları kullanıcı profiline göre hazırlayarak hedef kitlelerine kolaylıkla ulaşım sağlayabilirler.

Hızlı bilgi akışı sağlaması sosyal medya kullanıcılarına, ilgi duydukları konularda bilgilere ulaşması, ilgi alanları ortak olan kişilerle tanışması, iletişim kurması vb. avantajlar sunmaktadır. İşletmeler de bu avandajları kendi verimliliklerini arttırmaya yönelik olarak stratejiler geliştirerek başarılı pazarlama faaliyetleri yürütebilirler.

Firmalar hedef kitlesine ve sektörüne uygun olan sosyal medya kanallarını seçmeli ve onları etkin yürütmek için planlama yapmalıdır. Her sosyal medya platformunun kullanıcısının profil yapısının değişiklik gösterdiği unutulmamalı ve ulaşılmak istenilen hedef kitleye uygun olarak ve sosyal medya hesabının yapısal özelliğine ters düşmeyecek şekilde içerik üretilmelidir. İçeriğe uygun olarak hashtag kullanımıyla daha fazla kullanıcıya ulaşma imkanı sunan sosyal medya pazarlaması doğru ve etkili kullanıldığında kurumsal imajı pekiştiren ve geliştiren bir özelliğe sahiptir.

 

Etiket: , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir