Müşteri Memnuniyet Anketleri Nasıl Hazırlanmalı?

Müşteri memnuniyeti kavramı günümüzde firmaların başarılı olabilmeleri ve başarıyı devam ettirebilmeleri açısından önemli bir noktadır. Teknolojinin hızla geliştiği ve internet kullanımının her geçen gün arttığı günümüz dünyasında insanlar gittiği yerlerde (restaurant, cafe, bar, otel, butik otel vb.) karşılaştıkları özellikle olumsuzlukları ve beğenmediği şeyleri yüz yüze (face to face) söylemek yerine sosyal medya vasıtasıyla diğer insanlara duyurma yoluna giderler.

Özellikle otel, restaurant, cafe, bar, butik otel vb. gibi hizmet veren yerlerde müşteri ilişkilerine ve memnuniyetine daha çok dikkat edilmelidir. Bu nedenle bu alanlarda hizmet veren işletmeler sık sık müşterilerinin memnuniyetlerini ölçmek ve performanslarını analiz etmek istemektedirler. Müşteri memnuniyetini ölçmek ve müşterilerin işletme hakkında düşüncelerini öğrenmek için en sık kullanılan yöntem müşteri memnuniyet anketi yöntemidir.

Müşteri memnuniyet anketleri, işletmelerin verdikleri hizmetler doğrultusunda ölçmek istenilen kriterlere göre hazırlanan sorulardan oluşmaktadır. Firmalar bu anket sorularını kendileri de hazırlayabileceği gibi hazır anket şablonlarından da faydalanabilmektedir. İşletmeler eğer müşteri memnuniyeti anket sorularını kendileri hazırlayacaksa sorular verilen hizmete uygun ve ölçülmek istenilen nitelik doğrultusunda hazırlanmalıdır. Örneğin bir otel yönetimi müşterilerinin odaları ve oda hizmetleri hakkında bir müşteri ilişkileri anketi hazırlamayı düşünüyorsa sorular odaların yeterli olup olmaması, oda temizliği, oda servisinin yeterliliği gibi konuları kapsayan sorulardan oluşması gerekmektedir.

Hazırlanan sorular kısa sorulardan oluşmalı ve kısa net cevaplar verilecek şekilde hazırlanmalıdır. Anket sorularında tekrardan kaçınılmalı ve sorular çok fazla sayıda olmalıdır. Unutulmaması gerekir ki kimse dakikalarını alacak sıkıcı bir anketi cevaplamak istemezler. Net ve doğru veriye ulaşılması için soruları uzunluğu ve netliği kadar soru sayısı da önemlidir. Bu nedenle hazırlanan sorular anketin amacına en uygun sorulardan oluşturulmalıdır.

Otel, cafe, bar, butik otel gibi hizmet veren firmalar için hazırlanan müşteri memnuniyet ölçüm sistemi ile memnuniyet anketleriyle zaman kaybetmeden kolayca müşteri memnuniyetinizi, personel performansınızı ve insanların firmanız hakkındaki düşüncelerini öğrenebilirsiniz. Detaylı bilgi www.ozosurvey.com adresinden edine bilirsiniz.

Etiket: , , , , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir