İLETİŞİM DE BEDEN DİLİ

İLETİŞİM DE BEDEN DİLİ

localveri Kişisel Gelişim

İletişimde Beden Dili
İletişimde beden dili % 60 , ses tonu % 30 , kelimeler

% 10 önem taşır.

İlişkilerde pozitif olmak , olaylara olumlu yönden bakmak çok

önemlidir. Böylece etkili bir iletişim kurulması sağlanabilir.

1- YÜZ : Canlı olun.Mümkün olduğunca gülün.

2- GÖZ : İnsanların yüzüne bakın.Konuşurken gözlerinizi kaçırmayın .

3- JESTLER : Jestlerinizin ( el , kol vs. kullanımı ) sözlerinizle aynı

mesajları vermesini sağlamalısınız.Ellerin kenetlenmesi , kolların
kavuşturulması , ellerinizin çene hizasında olması durumlarından kaçının.
Aşırıya kaçmadan jestlerinizi kullanın.

4- BAŞ HAREKETLERİ : Karşınızdaki konuşurken başınızı ara sıra

aşağı yukarı hareket ettirerek onu dinlediğinizi ve anladığınızı belli
edin.

5- DURUŞ : Sizinle konuşan insanlara bakın. Mümkün olduğu kadar

çok kişiye ara sıra da olsa bakmaya çalışın .

6- TEMAS : Bazı durumlarda yaşı küçüklerle , aynı cins ve sizden daha

alt statüde olanlarla bedensel temas kurun.

7- KONUŞMA : Ses tonu çok önemlidir.Çok fazla konuşmayın.

Toplulukta eşit miktarda konuşun.

KAYNAK: YÖNETİCİLER İÇİN ANAHTAR , Behçet N. TANKUT