6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkili olarak alınan İlke Kararları nedir?

Modern dünyanın en önemli değerlerinden biri bilgidir. Yaşamımızı sürdürdüğümüz her an gerek devlet kurumları gerek özel kuruluşlar bizim hakkımızda büyük ölçüde veriyi toplamakta, işlemekte, saklamakta ve başka kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. Tüm bunların yanı sıra günümüz teknolojisi, bilgilerimizin paylaşılmasını ve tüm dünyaya yayılmasını kolaylaştıracak şekilde gelişmiştir.

  Yaşanan bu gelişmelerle birlikte bireyler kişisel verilerinin kontrolünü kaybetmekte böylece söz konusu veriler yabancı kişiler tarafından kişinin rızası dışında, hatta kendisi aleyhine kullanılmaktadır.

  Bu konuyla ilgili olarak 24 Mart 2016 tarihinde TBMM tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kabul edildi ve 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu veriler üzerinden işlem yapan uygulama ve siteler hakkında gelen şikayetler üzerine 25 Ocak 2018 tarihinde “rehberlik hizmeti veren internet sitelerinde/uygulamalarda kişisel verilerin korunması” konusunda ilke kararı almıştır. Alınan karar Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 25 Ocak 2018 tarihinde alınan ilke kararı kapsamında hem kişisel veri paylaşımı yapan internet siteleri ve uygulamaları hem de yaptıkları paylaşımların tümü 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatta kapsamında yasaklanmıştır. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir konuyla ilgili Anadolu Ajansına (AA)  verdiği demeçte ilgili kanun ve alınan ilke kararı kapsamında kişisel verilerin kişinin rızası dışında edinilmesi, kullanılması, paylaşılması gibi durumların tespit edilmesi halinde ilgili firma, internet sitesi veya uygulama hakkında yasal işlemlerin derhal başlatılacağını belirtmiştir.

İlgili kanun ve ilke kararına ulaşmak için tıklayınız

Etiket: , , , ,