Blog

Apartman Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır?

Apartman Yönetim Planı, kat mülkiyeti kuruluşunun belgelerinden biri olup; tapuda bulunur. Tapu Müdürlüğüne dilekçeyle müracaat edilerek belli bir masraf karşılığında  apartman yönetim planı verilebilir.

Apartman Yönetim Planı
Apartman Yönetim Planı

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 28. maddesinde yönetim planı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

“Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.”

Apartman  Yönetim Planı; yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Site ve Apartman Yönetim Planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğundan, planın nasıl hazırlandığına dair öğrenme aşamasına geçiyoruz.

Apartman Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

Yönetim Planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttırApartman Yönetim Planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini yönetici ve denetçileri bağlar. Kat maliklerinin, Kat Malikleri Kanunundaki  33. maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Apartman Yönetim Planının ve yönetim planında sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti beyanlar hanesinde gösterilir, bu değişiklikler apartman yönetim planına bağlı olarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.

Pratik ve Uygun fiyatta Apartman ve Site Yönetim Programımızı denemek için tıklayınız;

Yorum Yaz


E-posta adresiniz paylaşılmayacak. İşaretli alanlar zorunludur *

Benzer Yazılar


13 Temmuz 2017

SiteBYS – Bina Yönetimi Kolaylığı

Localveri Yazılım; toplu yapı yönetimde yaşanan karmaşa ve duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda kendi uzmanlık alanında bir program tasarladı. SiteBYS !   Profesyonel firma yönetiminin ve site içerisinde seçilen yöneticilerin taleplerine bağlı değerlendirmeler de sisteme eklenerek, Sitebys’de yönetim çok daha keyifli bir iş haline geldi. Genel anlamda yönetimlerin isteklerini maddeler halinde değerlendirecek olursak;   Daire sakini haricinde