Online CRM Programı


Ticaretpazarlama CRM Nedir?

CRM Sistemi günümüz yoğun rekabet ortamında mevcut ve potansiyel müşterileri ile daha nitelikli etkileşim içerisine girerek farkındalık sağlamak isteyen firmaların kullanabileceği bir Müşteri İlişkileri Yönetimi Platformudur.

 

crm sistemiTicaretpazarlama CRM Avantajları

 • Türkçe CRM Programıdır.
 • Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların ihtiyaçları ön plana alınarak geliştirilmiş bir CRM Yazılımı’dır.
 • Platform bazlı online crm özelliğine sahip olduğundan üye olan herkes kullanabilir.
 • CRM Programları arasında en düşük yatırım ve işletme maliyeti olan programdır.
 • Sürekli gelişen, yeni özellikler eklenen bir crm programı olup, üye olan herkes bu yeniliklerden faydalanabilmektedir.

 


Ticaretpazarlama CRM’in Diğerlerinden Farkı

 • Ticaretpazarlama platformuna üye olan her kurumsal firma Online CRM Programını kullanabilir.
 • Üyelik sistemi ile çalıştığı için diğer crm programlarından çok daha düşük maliyetlidir.
 • Sürekli geliştirilmekte ve güncellenmektedir.

Ticaretpazarlama CRM’in özellikleri

 • Web tabanlı bir CRM Yazılım platformu olup internet bağlantısı olan her cihaz ve yerden kullanılabilmektedir.
 • Mobil CRM özelliklerine uygundur. Her tür tablet ve akıllı telefonun ekran boyutuna göre kendini ayarlayabilen akıllı tasarıma sahiptir.
 • Kullanımı en basit ve pratik olan CRM Programlarındandır. PC okuryazarlığı olan herkes bu CRM Yazılımını kullanabilir.

Ticaretpazarlama CRM’in Teknik Altyapısı

 • Güncel HTML, PHP, Ajax ve Java Script teknolojileri kullanılarak geliştirilen bir Türkçe CRM programıdır.
 • Tüm güncel tarayıcılardan çalıştırılabilen Online CRM sistemidir.
 • Ek dil tercihleri ile çok uluslu şirketlerde rahatlıkla kullanılabilen bir CRM yazılımıdır.
 • Çok şubeli ve çok kullanıcılı yapısı vardır. Çok fonksiyonel rol bazlı yetkilendirme özelliği sayesinde ekranları yönetmek çok kolaydır.
 • Banka ve finans kuruluşlarının kullandığı profesyonel güvenlik altyapısı bulunmaktadır.

Firma / Kişi Yönetimi

 • Hedef kitleniz ister firma, ister kişi olsun, mevcut ve potansiyel müşterilerinizi, rakip, çözüm ortağı ve bayilerinizi CRM Sistemindeki Firma / Kişi Uygulaması ile kolayca yönetebilirsiniz.
 • Excel’den toplu veri aktarımı ile yüzlerce satırlık listeyi bir kerede CRM programına aktarabilirsiniz.
 • Müşterinize ait tüm iletişim ve yetkili bilgileri, satış fırsatlarını, teklif ve sözleşmelerini, evrak ve dökümanlarını, yapılan telefon ve ziyaret aktivitelerini, gönderilen mail ve sms bilgilendirmelerini ve alınan notları tek ekrandan takip edebilme imkanı sağlar.
 • Gelişmiş filtreleme seçenekleri ile ihtiyaç duyulan birçok sorgulama ve listeleme yapılabilmektedir.

Ajanda Yönetimi

Ticaretpazarlama CRM’in ajanda uygulaması; firma içindeki tüm kullanıcıların hem kendilerinin hem de birbirlerinin ajandalarına ulaşarak zamanlarını en etkili şekilde planlamalarına yardımcı olacak şekilde hazırlanmıştır.

 • Ajandaları liste veya ajanda gösteriminde görüntüleyebilme
 • Ajanda gösteriminde ajandaları; günlük, haftalık ve aylık ajanda gösterimlerini ayrı ayrı görebilme
 • Merkez ve şubelerdeki kullanıcıların ajandalarına yetki dahilinde ulaşıp hatırlatma ekleyebilme
 • Mail ve Pop-Up ile aktivitelerin hatırlatılması

Aktivite Yönetimi

 • CRM Sistemindeki Aktivite Modülü; Şirketteki tüm personelin müşteri, tedarikçilerle ve firma içi faaliyetlerle ilgili her türlü telefon, ziyaret ve yazışması ile ilgili önemli bilgiyi raporlayarak şirketin kurumsal hafızasının oluşması için yapılandırılmıştır.
 • Aktivite modülü firma/kişi, fırsat, teklif, sipariş ve diğer eklentilerle bütünleşik çalışmaktadır.
 • Kolay tanımlanabilir aktivite tür, durum ve konu tanımları çok kullanımı çok pratik hale getirilmiştir.
 • Hatırlatma özelliği ile ajanda ile ilişkilendirilmiştir.

Toplu SMS Gönderimi

 • Ticaret pazarlama CRM Sisteminde bütünleşik SMS uygulaması firma ve kişilere yapılacak her türlü bilgilendirmeyi pratik hale getirmiştir.
 • Filtrelenebilir özellikleri ile listelenen firma ve kişiler toplu halde seçilerek istenilen sms bilgilendirmesi kolayca yapılabilinir.
 • SMS şablon uygulaması ile hazır oluşturulan şablonlar mevcut ve potansiyel müşterilere hızlıca gönderilebilir durumdadır.
 • Başlıklı SMS Yapısı ile firmanın kurumsal kimliğine olumlu imaj sağlanmaktadır.

Toplu Mail Gönderimi

Pazarlama ve tanıtım yapan firmaların ilk başvurduğu seçeneklerden biride toplu mail gönderimidir. Ticaretpazarlama CRM uygulamasında mevcut ve potansiyel müşterilere her türlü duyuru ve bilgilendirme göndermek bu modül ile çok pratik hale gelmiştir.

Genel Özellikleri;

 • Firma / Kişi listesinden istenilen niteliklere göre filtreleme sonucu listelenenlere toplu gönderim yapabilme
 • Görsel ve ilgi çekici HTML tanıtım ve bilgilendirme şablon tasarımları oluşturabilme
 • Gönderilecek metnin içine resim, şekil, tablo ve download linkleri ekleyebilme
 • Başarısız ve silinen e-posta adreslerini ayıklayabilme

Ürün / Hizmet Yönetimi

Ticaretpazarlama CRM programı, ürün ve hizmetleri teklif ve sipariş işlemlerinde kullanmak üzere ana ve alt kategoriler halinde fiyat, açıklama, teknik detay ve resimleri ile kaydetmenize imkan sağlar.

Modülün Özellikleri

 • Excel’den toplu ürün, hizmet aktarımı yapabilme
 • Alış, Satış, kdv dahil hariç ve kdv tutarları belirleyebilme
 • Ürünleri marka tanımları ile ilişkilendirebilme
 • Ürünlerde minimum, maksimum sipariş miktarı belirleyip, garanti süresi, minumum
 • stok sınırı vb. kriterler belirleyebilme,
 • Ürünlere garanti süresi ile ilişkilendirebilme
 • Ürünlere barkod tanımlayabilme
 • Hizmetleri hizmet süre limiti tanımlayabilme
 • Ürün ve hizmetlere varyant tanımlayabilme

Satış Fırsatları Yönetimi

Bir satış fırsatının gelişinden, olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanmasına kadarki tüm sürecin izlenerek yönetilmesine olanak sağlayan satış yönetim modelidir.

Modülün Özellikleri

 • Yeni veya ek bir iş talebinin izlenebilirliğini artırır
 • Bu süreçte yapılan tüm görüşmelerin kaydedilerek kurumsal firma içi kurumsal hafıza oluşumunu destekler
 • İlgili departman veya personelin verimliliğini artırır
 • Olumsuz sonuçlanan fırsatların nedenlerinin bulunup tekrarlanmasını azaltır
 • Karlılığı artırır

Teklif Yönetimi

Ticaret pazarlama CRM Programı teklif uygulaması; yoğun teklif hazırlayan firmaların teklif verme süreçlerini standartlaştırmak ve hızlandırmak, verilen tekliflerin etkin bir şekilde takip edilmesine olanak sağlayan modüldür.

Modülün Özellikleri

 • Teklif şablonları oluşturarak bir dakikadan kısa sürede teklif hazırlayabilme
 • ISO Standartlarına uygun olarak teklifleri revize edebilme
 • Teklifleri fırsatlara bağlayabilme
 • Tekliflere referans ekleyebilme
 • Hazırlanan tekliflerin onaylandıktan sonra gönderilebilmesi
 • Açık teklifler bölümü ile sonuçlanmamış tekliflerin takip edilmesi
 • Sonuçlanan tekliflerin olumlu / olumsuz gruplandırılabilmesi
 • Olumsuz sonuçlanan tekliflerin nedenlerine göre gruplanabilmesi
 • Gelişmiş teklif raporları ile tüm teklif sürecinin izlenmesi
 • Teklifin PDF olarak yazdırılabilmesi
 • Teklife bağlı telefon ve ziyaret görüşmelerinin aktivite olarak kaydedilebilmesi

Sipariş ve Sözleşme Yönetimi

CRM Programı içinde entegre çalışan sipariş ve sözleşme uygulaması ile kazanılan tekliflerin siparişe dönüştürülerek sözleşme hazırlanmasına, ya da ürün ve hizmetlerin hızlıca seçilerek satış ve sipariş işlemlerinin yürütülmesine imkan tanır.

Modülün Özellikleri

 • Dövizli işlem yapabilme
 • Onay sistemi
 • Açık siparişlerde durum takibi yapabilme
 • İşlemi biten siparişlerin kapatılabilmesi
 • Sipariş iptalleri düzenleyebilme
 • Onaylanan tekliften bir tıklama ile siparişe dönüştürebilme
 • Gelişmiş sözleşme şablonları
 • Hızlı PDF oluşturabilme
 • Siparişi tek tuşla e-posta eki olarak gönderebilme
 • Kolay ve pratik sipariş yazdırma şablonları

Karlılık Analizi

CRM sistemi içinde verilen teklif ve alınan siparişlerin karlılık ölçümü için geliştirilmiş uygulamadır. Karlılık analizi uygulaması ile hazırlanan bir teklif veya siparişin müşteriye iletilmeden önce maliyet veya alış fiyatlarına göre karlılık değerlendirmesi tutar veya yüzdesel olarak yapılabilmektedir.

Modülün Özellikleri

 • Satır bazında karlılık durumunu görebilme
 • Teklif veya sipariş bazında karlılık durumunu görebilme
 • Teklif veya sipariş listesine göre karlılık durumunu görebilme
 • Tarih aralığına göre karlılık tutar ve yüzdelerini görebilme
 • Firma/kişiye verilen teklifler veya alınan siparişler bazında karlılık tutar ve yüzdelerini görebilme

Evrak ve Doküman Yönetimi

CRM Sistemine bağlı Evrak ve Doküman Yönetim modülü ile her türlü taranmış veya doküman olarak hazırlanmış evrakın gerek müşteri gerekse işlemlerle ilişkilendirilerek sistemde saklanmasına olanak sağlar.

Modülün Özellikleri

 • Pratik ilişkilendirme özelliği,
 • Hızlı upload,
 • Firma/kişi detay ekranlarında arşivleme
 • Gelişmiş filtreleme seçenekleri,

İş, Görev ve Süreç Yönetimi

Firma içinde farklı veya aynı departman için yapılan işlerin zamanında eksiksiz olarak yapılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir CRM Modülüdür.

Modülün Özellikleri

 • Detaylı tanımlamalar bölümü aşama, konu ve görev tanımlamaları yapmak
 • Görevleri aşamalara bağlamak
 • Süreç şablonları ile pratik süreç yönetimi oluşturabilme
 • Farklı aşamalardaki görevlerin ardışık olarak ilgili personele bildirilmesi

Müşteri Destek Talep Sistemi

Website formu, telefon, mail vb. yollarla gelen teknik destek, yardım ve bakım taleplerini CRM Sistemi üzerinde takip etmenizi ve zamanında çözümlemenize yardımcı olur.

Modülün Özellikleri

 • Websitesine embedd form ekleyebilme,
 • Websitesinden gelen taleplerin firma/kişi ve kullanıcı ile ilişkilendirilebilmesi,
 • Manüel talep girişi yapabilme,
 • Açık destek taleplerinde sorumlu değiştirebilme, erteleme nedenleri ekleyebilme, bilgi maili gönderebilme,
 • Açık destek taleplerinde süre takibi,
 • Tamamlanan taleplerin kapatılması,
 • Detaylı talep tanımları ile pratik kullanım,

Kullanıcı Yönetimi ve Rol Bazlı Yetkilendirme

CRM Programı firmanın tüm şube, showroom ve departmanlarında görev yapan tüm çalışanları kolaylıkla kullanılabilir yapıdadır. Şube ve departmanlardaki görevlere bağlı rollere göre ekran bazlı yetkilendirme yapılabilmekte ve kullanıcılar bu rollere bağlı olarak CRM Sistemindeki ilgili ekranlarda işlem yapabilmektedirler.

Modülün Özellikleri

 • Şube veya departman bazında ekranları görme, ekleme, silme yetkisi verebilme
 • Sipariş ve teklif onaylama yetkisi verebilme
 • Kullanıcı tanımlarında kullanıcının, iletişim, adres ve acil durumda aranacak kişi bilgilerini oluşturabilme
 • Yeni bir kullanıcı eklendiğinde role bağlı olarak anında kendi yetkilerine göre işlem yapabilmesi

B2B Entegrasyonu;

Ticaretpazarlama CRM Sistemi üzerinden müşteriye verilecek kullanıcı hakları ile müşterinin sisteme girerek kendisine verilen yetkiler çerçevesinde işlemleri gerçekleştirmesine olanak sağlar.

B2B Web Erişim Entegrasyonu ile;

 • Ürün ve hizmetleri kategorilerine göre listeleyip arayabilme,
 • Ürün ve hizmetlerin resim, açıklama ve fiyatlarını görebilme,
 • Ürün ve Hizmetleri seçerek sipariş listesi hazırlamasına,
 • Oluşturduğu siparişi kredi kartı ile online ödeyebilme,
 • Açık siparişlerin durumlarını takip edebilme
 • Mevcut cari ödemelerini Sanal Pos Uygulamasını kullanarak Kredi kartı ile yapabilme
 • Yaptığı Havale ve EFT ödemelerinin bildirimlerini sistem üzerinden firmaya iletebilme
 • Aldığı hizmetlerin durumlarını takip edebilme
 • Firmanın kendilerine özel yaptığı duyuru ve bilgilendirmeleri görebilme
 • Sistem üzerinden servis talebi, destek, istek vb. talepler yapabilme
 • Kendi doküman ve evraklarına ulaşabilme

Sanal Pos Entegrasyonu

Müşterilerin CRM Programına bağlı olarak B2B Web Erişim Entegrasyonu ile kendi oluşturdukları siparişlerin ödemelerini kredi kartı ile yapmalarına veya cari hesaplarını tutar seçerek kredi kartı ile ödemelerine olanak sağlayan uygulamadır.

Entegrasyon ile;

 • 128/256 SSL Sertifikası ile güvenlik sağlanmaktadır.
 • İstediği bankaların kredi kartı sanal pos uygulaması entegre edilebilmektedir.
 • Birden fazla sanal pos entegrasyonu yapılabilmektedir.
 • Sanalpos entegrasyonu yapılan banka kartlarına taksit işlemi çalışmaktadır.

Online Ödeme Modülü

Cari hesabına bağlı olarak hesap bakiyelerinin tamamını veya bir kısmını kredi kartı ile tahsil ederek nakit akışlarını hızlandırmak ve tahsilat problemlerini çözmek isteyen firmalar için geliştirilmiştir.

 • Sanal pos entegrasyonuna bağlı çalışır.
 • SSL Sertifikası ve 3D özelliği ile güvenli ödeme imkanı sağlar.
 • Sistemde yüklü banka sanal poslarından taksitli ödeme özelliği bulunur

Keşif Analiz Modülü

Gelen iş talebine teklif vermeden önce işle ilgili tüm detayları öğrenip kayıt altına alınmasına olanak sağlar.

Yapılacak işe uygun keşif analiz formunun oluşturulmasına olanak sağlayacak form sihirbazı ile kolayca ihtiyaç duyulan formlar tasarlanabilmektedir.

Özellikle çalışma öncesi keşif uygulaması yapan ve yapılacak işi analiz eden firmalar için tasarlanmıştır. Doküman ve evrak ekleme özelliği ile keşfe ait resim, belge ve dokümanlar kolayca yüklenebilmektedir.

Müşteri Memnuniyet Ölçüm Uygulaması

Firmanın ürün, hizmet ve faaliyetlerinden faydalanan müşterilerin ürün ve hizmet kalitesini değerlendirmesini sağlamak amacıyla geliştirilmiş uygulama çözümüdür.

Uygulamanın Özellikleri;

 • Tarih aralığına göre anket oluşturabilme
 • Beşlik değerlendirme düzenine göre cevap seçenekleri
 • İstenildiği kadar anket sorusu tanımlayabilme
 • Planlanan anketi müşteri e-posta adreslerine otomatik gönderme
 • Müşterinin mail adresine gelen anketi cevaplama özelliği
 • Cevaplanan ankete müşterinin tekrar müdahale edememesi
 • Gelişmiş anket sonuç raporu ile detaylı sonuç analizi

Hizmet Süreç Takip Modülü

Belirli aralıklarla müşterilere verilen hizmet sürelerinin takip edilip izlenmesine ve bitiş süresi yaklaşan hizmetlerin ilgili müşteri ve firma yetkilisine hatırlatılarak hizmetlerde bir aksama olmasını engellemek amacıyla geliştirilmiş uygulamadır.

Genel Özellikleri;

 • Siparişe bağlı hizmetleri başlangıç ve bitiş sürelerine göre tanımlayarak iş kayıplarını engeller
 • Süresi yaklaşan hizmetleri kalan güne göre renklendirip listeleyerek firma temsilcilerini uyarır
 • Süresi yaklaşan hizmet için müşterilere bilgi şablonundan seçilen bilgi mesajlarını hızlı ve pratik gönderme imkanı sağlar
 • Hizmetleri gruplayabilme ve siparişle ilişkilendirme özelliği bulunmaktadır
 • Özelleştirilebilir yapısı ile hizmet detaylarını hizmete göre şekillendirilebilir
 • Gelişmiş raporlama teknikleri ile hizmet sürecine ait detaylı bilgiler alınabilinir

Telemarketing Modülü

CRM Sistemi platformuna entegre edilen telemarketing modülü, özellikle telefonla müşteri araması yapan firmaların işleri kolaylaştırmak ve düzenlemek amacıyla geliştirilmiştir.

Genel Özellikleri;

 • Excelden toplu arama listesi ekleyebilme
 • CRM Programında kayıtlı mevcut ve potansiyel müşterileri veya tedarikçileri toplu arama listesine ekleyebilme
 • Manüel olarak tek tek tüm detayları yazarak arama kaydı oluşturabilme
 • Arama listelerine gün ve saat tanımlayabilme
 • Arama konusuna göre operatör için görüşme metni oluşturabilme
 • Arama durum tanımları ile arama sonuçlarını izleyebilme, operatörün yaptığı görüşmelerin detayını not olarak kaydedebilme
 • Arama konusuna uyumlu SMS ve Mail Şablonları oluşturup görüşme esnasında sms ve mail gönderebilme
 • Gelişmiş raporlama uygulaması ile tarih aralığına, konuya ve operatöre göre arama ve görüşme raporlarını görebilme

Satış Rout Yönetim Modülü

CRM Sisteminde satış ekibinin günlük, haftalık ve aylık planlı ve plansız ziyaretlerini organize ederek ekibin verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanmış bir modüldür. Satış Rout Yönetim

Genel Özellikleri;

 • Müşteri Grubu, il ve ilçe seçerek listelenen müşterileri ilgili satış temsilcisine aktarabilme
 • Müşteri ziyaretini Haftalık, 2 haftalık veya aylık rout olarak planlayabilme
 • Ziyaret planlarını saat aralığına bağlı olarak ekleyebilme
 • Satış ekibinin kendi routlarını günlük, haftalık veya aylık görebilmeleri
 • Ruta bağlı görüşme aktivitesi girebilmeleri
 • Ziyaret edilemeyen müşterilerin nedenlerini girebilme
 • Rut gününe plansız müşteri ziyareti ekleyebilme
 • Ruta bağlı satış sipariş oluşturabilme
 • Satış personeline göre, müşteriye göre ve tarih aralığına göre olumlu/olumsuz ziyaret raporları alabilme