Apartman Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır?

Apartman Yönetim Planı, kat mülkiyeti kuruluşunun belgelerinden biri olup; tapuda bulunur. Tapu Müdürlüğüne dilekçeyle müracaat edilerek belli bir masraf karşılığında  apartman yönetim planı verilebilir.

Apartman Yönetim Planı

Apartman Yönetim Planı

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 28. maddesinde yönetim planı aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

“Yönetim planı yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler.Yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlıyan bir sözleşme hükmündedir. Yönetim planında hüküm bulunmıyan hallerde, anagayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar bu kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.”

Apartman  Yönetim Planı; yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini yönetici ve denetçilerin alacakları ücreti ve yönetime ait diğer hususları düzenler. Site ve Apartman Yönetim Planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olduğundan, planın nasıl hazırlandığına dair öğrenme aşamasına geçiyoruz.

Apartman Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, ana gayrimenkulün yönetiminden doğacak anlaşmazlıklar kanuna ve genel hükümlere göre karara bağlanır.

Yönetim Planının değiştirilmesi için bütün kat maliklerinin beşte dördünün oyu şarttırApartman Yönetim Planı ve bunda yapılan değişiklikler, bütün kat malikleriyle onların külli ve cüzi haleflerini yönetici ve denetçileri bağlar. Kat maliklerinin, Kat Malikleri Kanunundaki  33. maddeye göre mahkemeye başvurma hakları saklıdır.

Apartman Yönetim Planının ve yönetim planında sonradan yapılan değişikliklerin tarihi, kat mülkiyeti beyanlar hanesinde gösterilir, bu değişiklikler apartman yönetim planına bağlı olarak kat mülkiyetinin kuruluş belgeleri arasında saklanır.

Pratik ve Uygun fiyatta Apartman ve Site Yönetim Programımızı denemek için tıklayınız;

SiteBYS – Bina Yönetimi Kolaylığı

,

Localveri Yazılım; toplu yapı yönetimde yaşanan karmaşa ve duyulan ihtiyaçlar doğrultusunda kendi uzmanlık alanında bir program tasarladı. SiteBYS !

 

Profesyonel firma yönetiminin ve site içerisinde seçilen yöneticilerin taleplerine bağlı değerlendirmeler de sisteme eklenerek, Sitebys’de yönetim çok daha keyifli bir iş haline geldi. Genel anlamda yönetimlerin isteklerini maddeler halinde değerlendirecek olursak;

 

 1. Daire sakini haricinde  muhasebesi gerçekleştirilen personel ve tedarikçi tanımlamaları,
 2. Programda siteler arası geçiş sağlayabilme ve hız kazanma,
 3. Güvenli veri saklama, firma güvenliği, program güvenliği
 4. Yedekleme İhtiyaçları
 5. Tüm kasa ve banka raporlarını alabilme, yazdırabilme,
 6. Hızlı tahsilat ekleyebilme
 7. Toplu sms ve e-posta gönderebilme, toplu sms’lerin raporlarını görüntüleyebilme
 8. Kredi kartıyla ödeme alabilme imkanı
 9. Banka entegrasyonu
 10. Daire sakini girişi, daire sakini yetkilendirebilme, taleplerin program üzerinden yazılabilmesi sayesinde iletişim kolaylığı

 

Bu ihtiyaç ve problemlerin tanımlanmasından sonra tasarladığımız çözümün aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğine karar verdik:

 

 1. Sistem, yönetim ekibinin tüm yazılım ihtiyaçlarına cevap verebilmeli,
 2. Tüm muhasebesel işlemler otomatik ve hatasız olarak gerçekleştirilmeli,
 3. Muhasebe işlemleri kolay uygulanabilir olmalı, yönetimde yetkide muhasebeci olmayı gerektirmemeli;
 4. Bilgilendirme ve daire sakinleriyle iletişim zor bir hale gelmemeli,
 5. Ödeme kolaylığı konusunda tüm imkan sağlanmalı,
 6. Programla ilgili tüm sorularınızda, genel taleplerinizde, görüşme yapılabilmeli,
 7. Yedekleme sistemiyle, veri kaybı engellenmeli,
 8. Programı ücretsiz olarak deneyebilme imkanınız olmalı, genel görüş oluşturabilmeli, kolaylık tanınabilir hale gelmeli.

Localveri’nin sektördeki 12. yılında Sitebys’de istenilen noktada yer almak için emin adımlarla sağladığımız analizlerimiz, değerli kullanıcılarımızın memnuniyetleriyle birlikte bizlere geri döndü. Sistemde güncellenen revizyon ve genel talepler doğrultusunda, burada yazmaya devam edeceğim. Planlı ve keyifli bir yönetim için Sitebys Ailesi’ne sizleri davet ediyoruz.