İnternet, Teknoloji

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ilişkili olarak alınan İlke Kararları nedir?

Modern dünyanın en önemli değerlerinden biri bilgidir. Yaşamımızı sürdürdüğümüz her an gerek devlet kurumları gerek özel kuruluşlar bizim hakkımızda büyük ölçüde veriyi toplamakta, işlemekte, saklamakta ve başka kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. Tüm bunların yanı sıra günümüz teknolojisi, bilgilerimizin paylaşılmasını ve tüm dünyaya yayılmasını kolaylaştıracak şekilde gelişmiştir.   Yaşanan bu gelişmelerle birlikte bireyler kişisel verilerinin kontrolünü kaybetmekte böylece söz konusu veriler yabancı…

Continue Reading

İnternet, Teknoloji

Hacker’lar geçtiğimiz yıl dünyadaki 100 bankadan toplam 1 milyar dolar kaçırmış.

Hacker’lar geçtiğimiz yıl dünyadaki 100 bankadan toplam 1 milyar dolar kaçırmış. Hem de kimsenin haberi olmadan “Suçum merakımdan geliyor. Ben bir hacker’ım ve bu da benim manifestom. Beni engelleyebilirsiniz, ama hepimizi durduramazsınız…” Bu sözler Hacker’ların manifestosu. Yazarıysa dönemin efsane hacker’larından Loyd Blankenship (the Mentor). İnternetin yaramaz dâhi çocukları modern toplumun yarattığı mitleri zorluyor, sistemin açıklarını buluyor, hükümetlere ve dev şirketlere kök…

Continue Reading

İnternet, Teknoloji

Türk Tüketicisinin Teknolojiye Bakışı ve İnternet Kullanım Alışkanlıkları

Türkiye araştırmaları ile tanınan Ipsos KMG; 2 yılda bir yaptığı “Türkiye’yi Anlama Klavuzu Araştırması” ile çok ilgi çekici sonuçları paylaşıyor. Bu araştırmada hane yapısı, kişilik,  kadın, çevre, siyaset, günlük yaşam gibi alışkanlıkların yanı sıra reklam, medya, teknoloji gibi birçok farklı yönden Türk insanının tutum, davranış ve özellikleri inceleniyor.. Araştırma Türkiye nüfusunu temsil etme yeteneğine sahip seçilen kişiler üzerinde yapılıyor. Araştırma…

Continue Reading

E-Ticaret, İnternet, Satış Stratejileri, Teknoloji

Teknoloji gelişiyor

Her internet kullanıcısının oluşturduğu veriler dijital platformda depolanıyor. Lakin kullanılan verilerin %85’inden işletmeciler sorumlu. Genel bağlamda kullanılan verilerin oluşum faktörü işletmeciler, verileri kullanan ve yayan ise tüketiciler. EMC Dijital Dünya Araştırması’nın sonuçlarına göre; 2013-2020 yılları arasında dijital dünyanın 4.4 trilyon gigabayttan 44 trilyon gigabayta çıkarak 10 kat büyümesi bekleniyor. İşletmecilerin dijital mecrada var olmaları ve yönetebilmeleri artık daha önem taşıyor.…

Continue Reading